Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Постанова Національного банку України; Положення, Перелік від 17.08.2012346

Застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках

Застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі в банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи (далі - застосування іноземних санкцій), - факт прийняття іноземною державою, міждержавним об'єднанням або міжнародною організацією рішення про застосування до банку чи власника(ів) істотної участі в банку санкцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.06.2017

Здійснювані банком операції

Здійснювані банком операції - є діями або подіями під час надання банківських та інших фінансових послуг, здійснення іншої діяльності, унаслідок яких відбуваються зміни у фінансовому стані банку, що відображаються за балансовими або позабалансовими рахунками банку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.06.2017

Зупинення операцій

Зупинення операцій - тимчасова, на визначений строк, заборона банку здійснювати окремі види операцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.06.2017

Обмеження операцій

Обмеження операцій - тимчасова, на визначений строк, заборона банку здійснювати окремі види операцій з урахуванням установлених обмежень за видом/обсягом/сумою/колом клієнтів/регіоном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.06.2017

Припинення операцій

Припинення операцій - безстрокова заборона здійснення банком окремих видів операцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.06.2017

Уповноважена посадова особа Національного банку (Всі визначення терміна — 2)

Уповноважена посадова особа Національного банку - посадова особа Національного банку, яка має право підпису документів від імені Національного банку відповідно до законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку, або розпорядчих документів Національного банку чи довіреності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.06.2017


вгору