Високоліквідні активи (Всі визначення терміна — 4)

Високоліквідні активи - кошти в касі фінансової установи, на поточних та/або вкладних (депозитних)рахунках (строком до одного року) у банку(ах) та державні цінні папери або цінні папери, випущені під гарантію держави

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017

Дата створення фонду фінансування будівництва (ФФБ)

Дата створення фонду фінансування будівництва (далі - ФФБ) - це остання з таких дат: дата затвердження Правил ФФБ у встановленому статутом управителя порядку, дата укладання договору за цим ФФБ із забудовником або дата відкриття управителем у банку рахунку ФФБ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017

Здійснення діяльності з надання фінансових послуг (Всі визначення терміна — 2)

Здійснення діяльності з надання фінансових послуг - провадження фінансовою установою діяльності, зазначеної в ліцензії, до моменту виконання всіх зобов’язань, передбачених договорами про надання фінансових послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017

Норматив платоспроможності (Всі визначення терміна — 2)

Норматив платоспроможності - співвідношення загальної суми власного капіталу фінансової установи та сумарних активів фінансової установи (у тому числі майна, що перебуває в управлінні управителя та обліковується на окремому балансі), зважених за ступенем ризику

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017

Норматив поточної ліквідності (Всі визначення терміна — 3)

Норматив поточної ліквідності - відношення загальної суми грошових коштів (їх еквівалентів) та короткострокових фінансових вкладень фінансової установи до її поточних зобов’язань

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017

Приміщення (Всі визначення терміна — 16)

Приміщення - нежитлова частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується управителем при здійсненні діяльності із залучення коштів установників управління майном та здійснення управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та договором управління майном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017

Управління майном (фінансовими активами) (Всі визначення терміна — 2)

Управління майном (фінансовими активами) - здійснення юридичних та фактичних дій щодо розпорядження майном (фінансовими активами) від свого імені, за рахунок та в інтересах установників управління майном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017

Установник управління майном (Всі визначення терміна — 3)

Установник управління майном - особа, яка передає майно управителю в довірчу власність на підставі договору управління майном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.08.2017


вгору