Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств
Фонд державного майна, Держкомісціннихпаперів, Антимонопольний комітет; Наказ, Положення від 16.11.19982141/297/9

Аукціон без оголошення ціни

Аукціон без оголошення ціни (далі - АБОЦ) - аукціон, у ході якого продавець не визначає початкову ціну об’єкта продажу, торги проводяться за методом підвищення ціни. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Аукціон на зниження ціни

Аукціон на зниження ціни - аукціон, у ході якого торги починаються з початкової ціни, запропонованої продавцем, і проводяться за методом зниження ціни, яка може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу. Переможцем аукціону визнається покупець, який з усіх інших першим погодився купити акції за запропонованою ціною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Аукціон на підвищення ціни

Аукціон на підвищення ціни - аукціон, у ході якого торги починаються з початкової ціни, запропонованої продавцем, і проводяться за методом підвищення ціни. Переможцем аукціону визнається покупець, який запропонував найвищу ціну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Аукціон на фондовій біржі (Всі визначення терміна — 2)

Аукціон на фондовій біржі (далі - аукціон) - конкурентний спосіб приватизації, який здійснюється шляхом продажу на фондовій біржі акцій АТ, що належать державі, з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що полягає у визнанні переможцем такого покупця, який з усіх інших першим погодився купити акції за запропонованою ціною або запропонував у ході торгів найвищу ціну за акції. Аукціон може проводитись за методом на підвищення ціни, на зниження ціни, без оголошення ціни

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Біржові торги (Всі визначення терміна — 6)

Біржові торги (далі - торги) - організоване на фондовій біржі проведення аукціону по окремому об’єкту продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Гарантійний внесок (Всі визначення терміна — 25)

Гарантійний внесок - грошове забезпечення участі покупця в придбанні акцій на аукціоні, яке виступає гарантією дотримання ним установлених цим Положенням обов’язків покупця: щодо участі в аукціоні; щодо укладення біржового контракту в разі, якщо його визнано переможцем; щодо проведення всіх передбачених грошових платежів. Гарантійний внесок вноситься покупцем до початку аукціону та після проведення торгів повертається (або зараховується у рахунок оплати за придбані ним акції) покупцю в разі дотримання ним узятих на себе обов’язків та правил аукціону або не повертається в разі порушення покупцем узятих на себе обов’язків або правил аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Кінцевий власник акцій

Кінцевий власник акцій (далі - власник) - особа, на ім’я якої придбаваються акції на аукціоні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Ліцитатор (Всі визначення терміна — 22)

Ліцитатор - спеціаліст, що призначається організатором аукціону та безпосередньо проводить біржові торги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Лот (Всі визначення терміна — 41)

Лот - установлена продавцем мінімальна кількість акцій АТ, яка може бути придбана покупцем у процесі біржових торгів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Об'єкт продажу

Об’єкт продажу - пакет акцій АТ, що запланований у плані розміщення акцій АТ для продажу через фондові біржі, або окремий лот з  акцій такого пакета

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Організатор аукціону (Всі визначення терміна — 15)

Організатор аукціону - фондова біржа, яка організовує й проводить аукціони

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

План розміщення акцій АТ

План розміщення акцій АТ (далі - ПРА АТ) - затверджений наказом державного органу приватизації план продажу акцій АТ, що приватизується, у якому щодо загальної кількості акцій, що складають статутний капітал АТ, визначено результати завершених способів приватизації та заплановані способи приватизації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Планувальник продажу

Планувальник продажу (далі - планувальник) - регіональне відділення Фонду державного майна України (далі - Фонд) або структурний підрозділ Фонду, який відповідає за підготовку та затвердження ПРА АТ, за внесення до нього змін та відповідає за приватизацію АТ

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Покупець (Всі визначення терміна — 20)

Покупець - особа, яка безпосередньо бере участь в аукціоні та, у разі визнання її переможцем аукціону, зобов’язана укладати та виконувати біржовий контракт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Поновлення аукціону

Поновлення аукціону - процедура, що призводить до поновлення аукціону по окремому об’єкту продажу, який було призупинено або результати якого скасовано

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Призупинення аукціону

Призупинення аукціону - процедура, що призводить до заборони протягом певного строку (періоду часу) продавати на аукціоні, укладати та виконувати біржові контракти щодо певного об’єкта продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Припинення аукціону

Припинення аукціону - процедура зняття акцій з аукціону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Продавець (Всі визначення терміна — 6)

Продавець - державний орган приватизації, який згідно із цим Положенням виступає продавцем акцій на аукціоні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Торговельна сесія (Всі визначення терміна — 7)

Торговельна сесія - період часу торговельного дня, протягом якого на фондовій біржі проводяться біржові торги акціями

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017

Торговельний день (Всі визначення терміна — 7)

Торговельний день - день тижня, у який на організаторі аукціону проводиться торговельна сесія

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.05.2017


вгору