Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії
НКЦПФР; Рішення, Порядок, Форма типового документа [...] від 23.03.2017209

Базовий актив (Всі визначення терміна — 11)

Базовий актив – цінні папери, інші фінансові та/або товарні ресурси, що є предметом виконання зобов’язань за опціонним сертифікатом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Випуск опціонних сертифікатів (Всі визначення терміна — 2)

Випуск опціонних сертифікатів – сукупність опціонних сертифікатів одного емітента, які мають один міжнародний ідентифікаційний номер, однаковий строк обігу і строк (термін) виконання та забезпечують однакові права їх власників на придбання (продаж) базового активу таких опціонних сертифікатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Обіг опціонних сертифікатів (Всі визначення терміна — 2)

Обіг опціонних сертифікатів – вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення опціонних сертифікатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Опціонний сертифікат (Всі визначення терміна — 3)

Опціонний сертифікат – стандартний документ (цінний папір), що засвідчує право його власника на придбання в емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж емітентові опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії цих опціонних сертифікатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Премія (Всі визначення терміна — 7)

Премія – ціна, що сплачується покупцем опціонного сертифіката його продавцю за набуте право користування опціонним сертифікатом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Різновид опціонних сертифікатів (Всі визначення терміна — 2)

Різновид опціонних сертифікатів – сукупність усіх опціонних сертифікатів на купівлю або на продаж одного базового активу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Серія опціонних сертифікатів (Всі визначення терміна — 2)

Серія опціонних сертифікатів – сукупність опціонних сертифікатів одного випуску з однаковою ціною, строком (терміном) виконання та базовим активом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Строк (термін) виконання (Всі визначення терміна — 2)

Строк (термін) виконання – строк (термін), протягом якого емітент виконує зобов’язання за опціонними сертифікатами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Строк дії (Всі визначення терміна — 2)

Строк дії – строк, протягом якого здійснюється обіг опціонних сертифікатів, та строк (термін) виконання емітентом зобов’язань за ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Строк обігу (Всі визначення терміна — 2)

Строк обігу – строк, протягом якого відбувається вчинення правочинів, пов’язаних із переходом прав власності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укладені під час розміщення опціонних сертифікатів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017

Фінансова звітність (Всі визначення терміна — 29)

Фінансова звітність – звітність (для банків – за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб – за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2017


вгору