Антена

Антена — пристрій для випромінювання і приймання радіохвиль.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Антена вимірювальна (приймальна)

Антена вимірювальна (приймальна) — антена для вимірювання напруженості або щільності потоку енергії електромагнітних випромінювань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Антени, що обертаються і сканують

Антени, що обертаються і сканують, — випромінювальні антени, що забезпечують переміщення діаграми спрямованості шляхом механічного колового руху або сканування (горизонтальне або вертикальне переміщення в межах сектора).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Апаратура випромінювальна

Апаратура випромінювальна — апаратура, що передає (випромінює) збуджене на ній синфазне електромагнітне поле.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Ближня зона (зона індукції)

Ближня зона (зона індукції) — частина простору, що прилягає до джерела випромінювання, для всіх точок якого виконується умова r << (лямбда)/2 (пі) (r — відстань до джерела; (лямбда) — довжина хвилі). У ближній зоні електромагнітна хвиля не сформована, а електромагнітна енергія має переважно реактивний характер. Електричні й магнітні поля зміщені в часі, а співвідношення між ними головним чином залежить від координат зони, довжини хвилі і геометричних розмірів джерела випромінювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Виробничі приміщення (Всі визначення терміна — 6)

Виробничі приміщення — замкнені простори в спеціально призначених будинках і спорудах, у яких постійно (за змінами) або періодично (упродовж робочого дня) відбувається трудова діяльність людей, пов'язаних з участю в різних видах виробництва, організації, контролі й управлінні виробництвом, а також з участю у позавиробничих видах роботи на підприємствах, транспорті, зв'язку та ін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Граничнодопустимий рівень електромагнітного поля

Граничнодопустимий рівень — напруженість ЕМП на робочому місці, яка при щоденній роботі не викликає у працівників захворювань або відхилень у стані здоров'я, що виявляють сучасні методи дослідження в процесі професійної діяльності або у віддалені строки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Дальня зона (зона випромінювання)

Дальня зона (зона випромінювання) — зона сформованої електромагнітної хвилі, у якій співвідношення між електричною (Е) і магнітною (Н) складовими виражається як Е = 377Н, відповідає відстані r (помилка обчислення відстані не перевищує (лямбда)/16), на якій одночасно виконуються нерівності r >> (лямбда)/2 (пі) та r >= 2D^2 /(лямбда) (D — максимальний розмір джерела випромінювання).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Джерела електромагнітного поля

Джерела ЕМП — джерела, що генерують електромагнітне поле.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Діаграма спрямованості

Діаграма спрямованості — графічне зображення розподілу енергії, що випромінюється в просторі біля джерела.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Екрани відбивні

Екрани відбивні — екрани, захисна дія яких ґрунтується на відбитті електромагнітної енергії матеріалом екрана.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Екрани поглинання

Екрани поглинання — екрани, захисна дія яких ґрунтується на поглинанні електромагнітної енергії спеціальними матеріалами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Електромагнітна безпечність

Електромагнітна безпечність — сукупність технічних, санітарно-гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпечні умови праці персоналу при роботі з джерелами ЕМП.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Ефективність екранування

Ефективність екранування — відношення напруженості або щільності потоку енергії ЕМП до і після екранування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Імпульсне випромінювання

Імпульсне випромінювання (генерація) — режим випромінювання у вигляді сигналів (імпульсів), що виникають у певні моменти часу. Для характеристики імпульсного випромінювання використовуються такі параметри: тривалість імпульсу (тау), період повторення (Т), шпаруватість (Q = Т/(тау), пікова і середня щільність потоку енергії (W).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Максимальний розмір приймальної антени

Максимальний розмір приймальної антени — найбільший бік розкриття антени або максимальний поперечний розмір антени.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Напруженість електричного поля

Напруженість електричного поля — векторна фізична _ величина (Е), яка є основною кількісною характеристикою електричного поля, що виражається відношенням сили, що діє з боку поля на електричний заряд, до величини заряду, вимірюється у вольтах на метр (В/м).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Напруженість магнітного поля

Напруженість магнітного поля — векторна фізична _ величина (Н), яка є кількісною характеристикою магнітного поля, виражає силу, з якою поле діє на одиницю довжини прямолінійного провідника, із силою струму в одну одиницю, розміщеного перпендикулярно до напряму магнітних силових ліній, вимірюється в амперах на метр (А/м).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Паразитні випромінювання

Паразитні випромінювання — ЕМП, створені витоком електромагнітної енергії через щілини в екранувальних обшивках установок або їх блоків (елементів), а також передавальними антенами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Персонал (робітники) щодо електромагнітних полів

Персонал (робітники) — люди, які обслуговують установки, що створюють електромагнітну енергію або перебувають у зоні дії ЕМП.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Поляризація хвилі

Поляризація хвилі — властивість електромагнітної хвилі зберігати чи змінювати за певним законом напрям електричної і магнітної складових поля в просторі. Розрізняють лінійну, еліптичну, колову поляризацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Робоча зона (Всі визначення терміна — 10)

Робоча зона — простір заввишки до 2 м над рівнем підлоги або площини, на яких розташовані місця постійного або тимчасового перебування працівників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Робоче місце (Всі визначення терміна — 18)

Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працівників у процесі трудової діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Робоче місце постійне

Робоче місце постійне — місце, на якому робітник перебуває більшу частину (понад 50% або більше 2 годин щодня) свого робочого часу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Робочий режим установки

Робочий режим установки — сукупність параметрів, що характеризують генерацію випромінювання і умови його використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Точка вимірювання (Всі визначення терміна — 4)

Точка вимірювання — точка приміщення (простору), позначена в місці вимірювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Час впливу (опромінювання)

Час впливу (опромінювання) — час перебування людини в зоні опромінювання; у разі переривчатого впливу від антен, які обертаються і сканують, без урахування діаграм спрямованості випромінювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003

Щільність потоку енергії

Щільність потоку енергії (щільність потужності) — _ векторна фізична величина (W), яка характеризується кількістю енергії, що протікає за одиницю часу через одиницю площі, орієнтовану перпендикулярно до спрямованості потоку, вимірюється у Вт/кв. м (мВт/кв. см, мкВт/кв. см).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.03.2003


вгору