Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010
Держспоживстандарт України; Наказ, Класифікатор від 11.10.2010457

Аутсорсинг (Всі визначення терміна — 6)

Аутсорсинг — угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу допоміжні функції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Виключний побічний продукт

Виключний побічний продукт — це продукт, технологічно пов'язаний із виробництвом інших продуктів однієї класифікаційної групи, але не вироблений у жодній іншій групі (наприклад, виробництво меляси пов'язане з виробництвом цукру). Виключні побічні продукти використовують як вхідні матеріали (сировину) для виробництва інших продуктів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Виробництво (Всі визначення терміна — 8)

Виробництво — це економічна діяльність, результатом якої є продукція. Це поняття використовують для позначення всіх видів економічної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Готова продукція (Всі визначення терміна — 3)

Готова продукція — це продукція, процес перероблення якої завершено.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Допоміжні види економічної діяльності (Всі визначення терміна — 3)

Допоміжні види економічної діяльності — це види діяльності, які виконують переважно у сфері послуг, а їх результати використовує сам суб'єкт задля обслуговування його основного та другорядних видів економічної діяльності (керування підприємством, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, збут, ремонт, технічне обслуговування тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Другорядні види економічної діяльності

Другорядні види економічної діяльності — це будь-які інші (крім основного) види економічної діяльності суб'єкта з виробництва товарів або надання послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Економічна діяльність (Всі визначення терміна — 7)

Економічна діяльність — процес виробництва продукції (товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устатковання, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Замовник (Всі визначення терміна — 52)

Замовник — це суб'єкт, який вступає в договірні відносини з іншим суб'єктом (підрядником), що передбачають виконання підрядником певних завдань, зокрема, частини виробничого процесу або повного виробничого процесу, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжних функцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Засоби виробництва

Засоби виробництва — це товари (крім сировини та палива), що їх використовують для виробництва інших товарів чи послуг. До засобів виробництва належать виробничі приміщення, машини й устатковання, транспортні засоби, трактори тощо. Землю не розглядають як засіб виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Звичайний (ординарний) побічний продукт

Звичайний (ординарний) побічний продукт — це продукт, технологічно пов'язаний з виробництвом інших продуктів, але класифікований у різних класифікаційних групах (наприклад, водень, одержаний унаслідок очищення сирої нафти, технологічно пов'язаний з воднем, отриманим у процесі виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, і є ідентичним водневі, одержаному в результаті виробництва інших основних хімічних речовин).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Напівфабрикати (Всі визначення терміна — 4)

Напівфабрикати — це продукція, яка вже зазнала певного перероблення, але яка ще не готова до застосування. Напівфабрикати можуть бути передані іншим виробникам чи підрядникам для подальшого перероблення (наприклад, литі заготовки, що їх передають для кінцевого перероблення).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Оброблення (Всі визначення терміна — 2)

Оброблення — це процес, який виконують, щоб зберегти певні види продукції, надати їм деяких властивостей або запобігти шкідливому впливові, який може виявлятися внаслідок їх використання (наприклад, оброблення сільськогосподарських культур, деревини, металів або оброблення відходів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Основний вид економічної діяльності (Всі визначення терміна — 5)

Основний вид економічної діяльності — це вид діяльності суб'єкта, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість (або інший визначений критерій).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Основний вид економічної діяльності — це визначальна ознака у формуванні та стратифікації сукупностей статистичних одиниць для проведення державних статистичних спостережень. Органи державної статистики розраховують основний вид економічної діяльності на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності підприємств за рік.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Перероблення (Всі визначення терміна — 3)

Перероблення — це технологічний процес, виконання якого змінює форму, властивості чи склад сировини, напівфабрикатів або, в окремих випадках, готової продукції, задля отримання нової продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Переробна промисловість

Переробна промисловість — усі види економічної діяльності, віднесені до секції C "Переробна промисловість". До неї належать як кустарно-ремісничі промисли, так I серійне виробництво. Використання машин і устатковання для виконання економічної діяльності характерне не тільки для секції C.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Підрядник (Всі визначення терміна — 10)

Підрядник (субпідрядник) — це суб'єкт, що виконує певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбору персоналу, допоміжні функції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Послуги (Всі визначення терміна — 15)

Послуги — це результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Продукція (Всі визначення терміна — 17)

Продукція — це результат економічної діяльності. Це загальний термін, який використовують як для позначення товарів, так і послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Проміжне споживання (Всі визначення терміна — 2)

Проміжне споживання — це витрати на товари та послуги (сировину, паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту тощо), що їх використовують суб'єкти для виробничих потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Процес промислового виробництва (Всі визначення терміна — 2)

Процес промислового виробництва — це процес перероблення (механічного, хімічного, ручного тощо), який використовують для виготовлення нової продукції (споживчих товарів, напівфабрикатів чи засобів виробництва), оброблення товарів, які були у використанні, надання промислових послуг і який класифікують у секціях B "Добувна промисловість та розроблення кар'єрів", C "Переробна промисловість", D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря", E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами" та F "Будівництво".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Товари (Всі визначення терміна — 41)

Товари — це матеріальні об'єкти, на які є попит та щодо яких можна встановити права власності. Товари придатні для транспортування, їх долучають до обміну, тобто вони є предметом купівлі та продажу. Це може бути продукція серійного виробництва, унікальні витвори або матеріальні засоби для надання послуг (дискета з програмним забезпеченням). Виробництво товарів і обмін ними є різними видами економічної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Устатковання виробничого призначення

Устатковання виробничого призначення — це машини й обладнання, призначені для виробництва продукції (наприклад, металорізальні верстати, пральні машини для пралень).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012

Устатковання побутового призначення

Устатковання побутового призначення — це машини й обладнання, призначені для споживання домашніми господарствами (наприклад, побутові пральні машини).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2012


вгору