Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)
Держбуд України; Наказ, Правила, Форма [...] від 27.08.2000174

Будова (Всі визначення терміна — 4)

Будовою є сукупність будівель та споруд (об'єктів) різного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва (розрахунком вартості будівництва) або, у відповідних випадках, із зведенням витрат і на які у встановленому порядку затверджується окремий титул будови.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Зведення витрат на будівництво

Зведення витрат — це кошторисний документ, що об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Інвесторська кошторисна документація

Інвесторська кошторисна документація — це сукупність кошторисів (кошторисних розрахунків), відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, черг будівництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проектної документації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Кошторисний прибуток

Кошторисний прибуток — це кошти, що враховують економічно обгрунтовану величину прибутку підрядної організації від виконання будівельних і монтажних робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Кошторисні нормативи

Кошторисні нормативи — це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що об'єднуються в окремі збірники. Разом з правилами і положеннями, що містять у собі необхідні вимоги, вони служать для визначення вартості будівництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Локальні кошториси щодо будівництва

Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на підставі обсягів, що визначилися при розробленні робочої документації (робочих креслень).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Об'єкт будівництва (Всі визначення терміна — 9)

Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (міст, тунель, платформа тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, інвентарем, підсобними та допоміжними пристроями, що належать до неї, а також, за необхідності, з інженерними мережами, які прилягають до неї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Пусковий комплекс (Всі визначення терміна — 6)

Пусковим комплексом є сукупність об'єктів (або їх частин) основного виробничого, допоміжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств, зв'язку, інженерних комунікацій, очисних споруд, благоустрою, охорони довкілля від забруднення та інших об'єктів, що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацію забезпечує: випуск продукції або надання послуг в обсязі, передбаченому проектною документацією для даного пускового комплексу; умови праці, що відповідають чинним нормам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Ресурсні елементні кошторисні норми (Всі визначення терміна — 2)

Ресурсні елементні кошторисні норми є первинними кошторисними нормативами, призначеними для визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання різних видів будівельних, монтажних, ремонтних і реставраційних робіт, прямих витрат у вартості будівництва, а також для розроблення поточних одиничних розцінок.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014

Черга будівництва (Всі визначення терміна — 6)

Чергою будівництва є визначена проектною документацією сукупність об'єктів виробничого призначення (або їх частин), введення в дію яких забезпечує випуск продукції або надання послуг та безпечну експлуатацію цих об'єктів. Вона може складатися з одного або кількох пускових комплексів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2014


вгору