Власник (Всі визначення терміна — 16)

Власник — фізична чи юридична особа (або за її дорученням — інша фізична чи юридична особа), якій належить право володіння, користування і розпорядження культурною цінністю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.09.2006

Експертиза (Всі визначення терміна — 19)

Експертиза — вивчення, перевірка, аналітичне дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим фахівцем, установою, організацією певного предмета, які вимагають спеціальних знань у відповідній сфері суспільної діяльності і результати яких оформляються у вигляді експертного висновку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.09.2006

Клопотання про право на вивезення культурних цінностей (Всі визначення терміна — 2)

Клопотання про право на вивезення культурних цінностей — письмова заява власника із зазначенням мети вивезення, а при тимчасовому вивезенні — і терміну вивезення культурних цінностей, що подається до Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі — Державна служба контролю).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.09.2006

Мистецтвознавець (Всі визначення терміна — 3)

Мистецтвознавець — посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) державної адміністрації за погодженням із Державною службою контролю для здійснення функцій контролю за вивезенням (тимчасовим вивезенням) культурних цінностей з території України та їх ввезенням (тимчасовим ввезенням) в Україну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.09.2006


вгору