Про затвердження Порядку фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж
НКРЕ; Постановление, Порядок, Форма типового документа [...] от 21.11.20131467

Договір про приєднання до електричних мереж (Все определения термина — 5)

Договір про приєднання до електричних мереж - письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж власника електромереж

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017

Доступне житло

Доступне житло - житлові будинки (комплекси) та квартири, що будуються за державної підтримки

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017

Житловий фонд соціального призначення (Все определения термина — 3)

Житловий фонд соціального призначення - сукупність соціального житла, що надається громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017

Замовник (Все определения термина — 56)

Замовник - фізична або юридична особа, яка письмово повідомила електропередавальну організацію про намір приєднати до електричних мереж новозбудовані електроустановки або змінити технічні параметри діючих електроустановок унаслідок реконструкції чи технічного переоснащення

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017

Питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності

Питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності (електричних мереж) - визначена відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 339/22871 (далі - Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж), вартість 1 кВт резерву приєднаної абонованої потужності

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017

Підключення (Все определения термина — 5)

Підключення - виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги на електроустановку (електроустановки) замовника

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017

Поворотна фінансова допомога (Все определения термина — 5)

Поворотна фінансова допомога - обов’язкова для повернення цільова сума коштів, передана замовником електропередавальній організації у користування на певний строк відповідно до договору про надання поворотної фінансової допомоги (далі - Договір), без нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017

Приєднання електроустановки (Все определения термина — 6)

Приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання електропередавальною організацією послуги замовнику зі створення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки замовника відповідної потужності до електричних мереж електропередавальної організації (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2017


вверх