Діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном

Діяльність з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном — надання суб'єктами господарювання послуг з пошуку роботи відповідно до заявок роботодавців щодо незайнятих робочих місць (вакантних посад) та надання інформаційно-консультативних послуг щодо можливостей працевлаштування, умов та розмірів оплати праці, найменування та місцезнаходження роботодавців.

Найти определение термина в тексте документа от 22.10.2010

Інформація про умови праці (Все определения термина — 3)

Інформація про умови праці — відомості про сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на стан здоров'я та працездатність працівника в процесі праці, а також установлену тривалість робочого часу та часу відпочинку, надання відпусток, оплату праці, заходи в галузі соціального забезпечення відповідно до законодавства про працю держави працевлаштування, які мають міститися у проекті трудового договору.

Найти определение термина в тексте документа от 22.10.2010

Ліцензіат (Все определения термина — 51)

Ліцензіат — суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Найти определение термина в тексте документа от 22.10.2010

Ліцензія (Все определения термина — 56)

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання Ліцензійних умов.

Найти определение термина в тексте документа от 22.10.2010

Обробка особистих даних клієнта (Все определения термина — 2)

Обробка особистих даних клієнта — збір, збереження, підбір, поширення ліцензіатом інформації, що стосується кваліфікації та професійного досвіду клієнта, або будь-якої іншої інформації щодо його працевлаштування.

Найти определение термина в тексте документа от 22.10.2010


вверх