Безпека щодо ринку електроенергії

"Безпека" — безпека постачання та забезпечення електроенергією, а також технічну безпеку.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Вертикально інтегроване підприємство щодо ринку електроенергії

"Вертикально інтегроване підприємство" означає підприємство чи групу підприємств, взаємовідносини яких визначено у Статті 3 (3) Постанови Ради (ЄЕС) N 4064/89 від 21 грудня 1989 року стосовно контролю концентрації підприємств, коли таке підприємство/група виконує принаймні одну з функцій передачі чи розподілу та принаймні одну з функцій генерування чи постачання електроенергії.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Виробник щодо ринку електроенергії

"Виробник" означає фізичну або юридичну особу, що виробляє електроенергію.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Генерування

"Генерування" означає виробництво електроенергії.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Горизонтально інтегроване підприємство щодо ринку електроенергії

"Горизонтально інтегроване підприємство" означає підприємство, яке виконує принаймні одну з функцій генерування для продажу, передачі або розподілу чи постачання електроенергії, та займається іншими видами діяльності, що не пов'язані з електроенергією.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Довгострокове планування щодо ринку електроенергії

"Довгострокове планування" означає планування необхідних інвестицій в генерування та передавальні та розподільчі потужності на довгостроковій основі з метою задоволення попиту системи на електроенергію та забезпечення поставок для споживачів.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Допоміжні послуги щодо ринку електроенергії

"Допоміжні послуги" означає усі послуги, необхідні для функціонування системи передачі або розподілу.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Економічний рейтинг щодо ринку електроенергії

"Економічний рейтинг" означає рейтинг джерел постачання електроенергії відповідно до їх економічних критеріїв.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Ефективність використання електроенергії/управління попитом

"Ефективність використання електроенергії/управління попитом" означає глобальний чи інтегрований підхід, спрямований на здійснення впливу на обсяг та час споживання електроенергії з метою зниження обсягів первинного споживання електроенергії та пікових навантажень шляхом надання переваги інвестиціям в заходи з підвищення ефективності використання електроенергії чи інші заходи, такі як укладання контрактів, постачання за якими може бути припинено, перед інвестиціями в нарощування генеруючих потужностей, якщо перші є найефективнішим та найекономічнішим варіантом, зважаючи на позитивний вплив зниженого енергоспоживання на навколишнє середовище та забезпечення надійності постачання, а також пов'язані з цим аспекти витрат щодо розподілу.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

З'єднувальні лінії щодо ринку електроенергії

"З'єднувальні лінії" означає обладнання, що використовується для з'єднання електроенергетичних систем.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Ізольована мікросистема щодо ринку електроенергії

"Ізольована мікросистема" означає будь-яку систему, споживання якої становило менш ніж 500 ГВт/год. у 1996 році, яка не підключена до інших систем.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Інтегроване електроенергетичне підприємство

"Інтегроване електроенергетичне підприємство" означає вертикально або горизонтально інтегроване підприємство.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Кваліфіковані споживачі щодо ринку електроенергії

"Кваліфіковані споживачі" означає споживачів, які можуть вільно купувати електроенергію у постачальника за власним вибором, в межах визначення, наведеного у Статті 21 цієї Директиви.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Кінцеві споживачі щодо ринку електроенергії

"Кінцеві споживачі" означає споживачів, що купують електроенергію для своїх власних потреб.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Користувачі системи щодо ринку електроенергії

"Користувачі системи" означає будь-яку фізичну або юридичну особу, яка постачає електроенергію в систему передачі або розподілу, або якій електроенергія постачається з такої системи.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Мала ізольована система щодо ринку електроенергії

"Мала ізольована система" означає будь-яку систему, споживання якої становило менш ніж 3000 ГВт/год. у 1996 році, і коли менш ніж 5% щорічного споживання електроенергії отримується через взаємне підключення до інших систем.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Непобутові споживачі щодо ринку електроенергії

"Непобутові споживачі" означає фізичних або юридичних осіб, які купують електроенергію не для своїх власних побутових потреб, і які включають виробників та оптових споживачів.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Об'єднана енергосистема

"Об'єднана енергосистема" означає декілька систем передачі та розподілу, об'єднаних за допомогою однієї чи більше з'єднувальних ліній.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Оператор системи передачі щодо ринку електроенергії

"Оператор системи передачі" означає фізичну або юридичну особу, відповідальну за функціонування, що забезпечує обслуговування та, при необхідності, розвиток системи передачі у певному районі і, де це прийнятно, її з'єднань з іншими системами, а також за забезпечення довгострокової здатності системи відповідати вимогам щодо передачі електроенергії.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Оператор системи розподілу щодо ринку електроенергії

"Оператор системи розподілу" означає фізичну або юридичну особу, відповідальну за функціонування, що забезпечує обслуговування та, при необхідності, розвиток системи розподілу у певному районі і, де це прийнятно, її з'єднань з іншими системами, а також за забезпечення довгострокової здатності системи відповідати вимогам щодо розподілу електроенергії.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Оптові споживачі щодо ринку електроенергії

"Оптові споживачі" означає фізичних або юридичних осіб, які купують електроенергію з метою її перепродажу в межах чи поза межами системи, де вони створені.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Передача щодо ринку електроенергії

"Передача" означає транспортування електроенергії у надвисоковольтній, високовольтній об'єднаній системі для доставки кінцевим споживачам або розподільчим компаніям, але не включає поставку.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Побутові споживачі щодо ринку електроенергії

"Побутові споживачі" означає споживачів, що купують електроенергію для своїх власних побутових потреб, за винятком комерційної та професійної діяльності.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Поновлювані джерела енергії (Все определения термина — 2)

"Поновлювані джерела енергії" означає поновлювані невичерпні джерела енергії (енергія вітру, сонячна енергія, геотермальна енергія, енергія хвиль, припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газ з органічних відходів, газ з установок для очистки стічних вод та енергія біогазів).

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Постачання щодо ринку електроенергії

"Постачання" означає продаж, включаючи перепродаж, електроенергії споживачам.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Пряма лінія щодо ринку електроенергії

"Пряма лінія" означає як лінію електропередачі, що з'єднує ізольований виробничий майданчик з ізольованим споживачем, так і лінію електропередачі, що з'єднує виробника електроенергії та підприємство з постачання електроенергії з метою безпосереднього енергопостачання їхніх власних приміщень, філій та кваліфікованих споживачів.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Розподіл щодо ринку електроенергії

"Розподіл" означає транспортування електроенергії у високовольтних, середньовольтних та низьковольтних розподільчих системах для доставки споживачам, але не включає поставку.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Розподілене генерування щодо ринку електроенергії

"Розподілене генерування" означає підприємства, що генерують електроенергію, приєднані до системи розподілу.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Споживачі щодо ринку електроенергії

"Споживачі" означає оптових та кінцевих споживачів електроенергії.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Споріднене підприємство щодо ринку електроенергії

"Споріднене підприємство" означає афілійовані підприємства, відповідно до визначення, наведеного у Статті 41 Сьомої Директиви Ради 83/349/ЄЕС від 13 червня 1983 року, яка грунтується на положеннях Статті 44 (2) (g) Угоди стосовно консолідованих рахунків, та/чи асоційовані підприємства, відповідно до визначення, наведеного у Статті 33 (1) Угоди, та/чи підприємства, що належать одним і тим самим акціонерам; _______________

Назву Директиви 83/349/ЄЕС було змінено з метою врахування нової нумерації статей Угоди про заснування Європейського Співтовариства, згідно зі Статтею 12 Амстердамської Угоди; оригінальне посилання було зроблене на Статтю 54 (3) (g).

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA

Тендерна процедура щодо ринку електроенергії

"Тендерна процедура" означає процедуру, за допомогою якої плановані додаткові потреби та компенсуючі потужності перекриваються поставками електроенергії з нових або існуючих генеруючих потужностей.

Найти определение термина в тексте документа от 26.06.2003, UA


вверх