Про іпотеку
Закон Украины от 05.06.2003898-IV

Боржник (Все определения термина — 24)

Боржник - іпотекодавець або інша особа, відповідальна перед іпотекодержателем за виконання основного зобов’язання

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Боржник (іпотекодавець)

Боржник — іпотекодавець або інша особа, відповідальна перед іпотекодержателем за виконання основного зобов'язання.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Вищий пріоритет (Все определения термина — 3)

Вищий пріоритет - пріоритет, встановлений раніше будь-якого іншого пріоритету стосовно одного й того ж нерухомого майна

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Вищий пріоритет щодо нерухомого майна

Вищий пріоритет — пріоритет, встановлений раніше будь-якого іншого пріоритету стосовно одного й того ж нерухомого майна.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Заставна (Все определения термина — 3)

Заставна — це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання — право звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна оформлюється, якщо її видача передбачена іпотечним договором. Після державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається іпотекодержателю, якщо інший порядок передачі заставної не встановлено іпотечним договором. Заставна не є емісійним цінним папером. Першим власником заставної є особа, яка на момент видачі заставної відповідно до умов іпотечного договору має статус іпотекодержателя. Якщо інше не передбачено іпотечним договором, оригінал заставної передається такому іпотекодержателю.

Найти определение термина в тексте документа от 14.01.2006

Заставна - це іпотечний цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов’язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов’язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки. Заставна оформлюється, якщо її видача передбачена іпотечним договором. Після державної реєстрації іпотеки оригінал заставної передається іпотекодержателю, якщо інший порядок передачі заставної не встановлено іпотечним договором. Заставна не є емісійним цінним папером. Першим власником заставної є особа, яка на момент видачі заставної відповідно до умов іпотечного договору має статус іпотекодержателя. Якщо інше не передбачено іпотечним договором, оригінал заставної передається такому іпотекодержателю

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Іпотека (Все определения термина — 8)

Іпотека — вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Іпотека - вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Іпотекодавець (Все определения термина — 4)

Іпотекодавець — особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Іпотекодавець - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов’язання або зобов’язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Іпотекодержатель (Все определения термина — 4)

Іпотекодержатель - кредитор за основним зобов’язанням

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Іпотекодержатель — кредитор за основним зобов'язанням.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Майновий поручитель (Все определения термина — 2)

Майновий поручитель - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи-боржника

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Майновий поручитель (іпотекодавець)

Майновий поручитель — особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Наступна іпотека (Все определения термина — 5)

Наступна іпотека - передання в іпотеку нерухомого майна, яке вже є предметом іпотеки за попереднім іпотечним договором

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Наступна іпотека — передання в іпотеку нерухомого майна, яке вже є предметом іпотеки за попереднім іпотечним договором.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Нерухоме майно (нерухомість) (Все определения термина — 11)

Нерухоме майно (нерухомість) - земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці і невід’ємно пов’язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Застава повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, регулюється за правилами, визначеними цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Нерухоме майно (нерухомість) — земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Застава повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об'єктів, майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершено, регулюється за правилами, визначеними цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Нижчий пріоритет (Все определения термина — 3)

Нижчий пріоритет - пріоритет, встановлений пізніше пріоритету будь-якого іншого пріоритету стосовно одного й того ж нерухомого майна

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Нижчий пріоритет щодо нерухомого майна

Нижчий пріоритет — пріоритет, встановлений пізніше пріоритету будь-якого іншого пріоритету стосовно одного й того ж нерухомого майна.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Об'єкт незавершеного будівництва (Все определения термина — 6)

Об'єкт незавершеного будівництва — об'єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Об'єкт незавершеного будівництва

Об’єкт незавершеного будівництва - об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Основне зобов'язання щодо нерухомого майна

Основне зобов'язання — зобов'язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов'язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013

Основне зобов'язання

Основне зобов’язання - зобов’язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов’язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Пріоритет (Все определения термина — 3)

Пріоритет - переважне право однієї особи відносно права іншої особи на те ж саме нерухоме майно

Найти определение термина в тексте документа от 19.10.2016

Пріоритет щодо нерухомого майна

Пріоритет — переважне право однієї особи відносно права іншої особи на те ж саме нерухоме майно.

Найти определение термина в тексте документа от 04.08.2013


вверх