Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Використання інфраструктури кабельної каналізації електрозв'язку

Використання інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку - послуга власника (володільця) інфраструктури об’єкта доступу (далі - власник) з надання замовнику згідно з виданими технічними умовами з доступу (далі - технічні умови) у користування інфраструктури, у тому числі місця у каналі кабельної каналізації електрозв’язку, на договірних умовах на певний строквверх