Перечень терминов Кол-во: 3 термина

Викупна сума

Викупна сума - це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід’ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми

 Про страхування
Закон Украины от 07.03.199685/96-ВР

Викупна сума — це сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в Уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя. Уповноважений орган може встановити вимоги до методики розрахунку викупної суми.

 Про страхування
Закон Украины от 07.03.199685/96-ВР

Термін “викупна сума” більша з таких сум: (i) грошової суми, що сплачується страхувальнику у разі дострокового припинення договору страхування (визначена до вирахування штрафу за дострокове припинення договору страхування або заборгованості за кредитом); та (ii) грошової суми, у межах якої страхувальник, який уклав договір страхування життя, може отримати кредит від страховика. Незважаючи на викладене вище, термін “викупна сума” не включає суми, сплачувані за договором страхування як:

(1) страхові виплати на випадок захворювання або травматичних ушкоджень, або інші страхові виплати, що відшкодовують економічні збитки, що виникли у зв’язку з настанням страхового випадку, передбаченого договором;

(2) повернення страхувальнику попередньо сплачених внесків за договором страхування (іншим, ніж договір страхування життя) у зв’язку із припиненням чи відміною полісу, зменшення суми зобов’язань за договором страхування протягом його дії або перерахунком суми страхового внеску через технічні помилки тощо; або

(3) дивіденди, сплачувані страхувальнику за результатами збитковості або прибутковості за договором групового страхуваннявверх