Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Товарна продукція уранового підприємства

Товарна продукція уранового підприємства — продукція, вироблена на гірничо-металургійному урановому підприємстві відповідно до визначених стандартів і підготовлена до реалізації. Практично кінцевою товарною продукцією гірничо-металургійного підприємства є закис-окис урану (U3O8). Подальше перероблення його, включаючи збагачення за ізотопом 235 u та виготовлення тепловидільних елементів (ТВЕЛів), здійснюється на окремих підприємствах.вверх