List of terms Number: 2 terms

Деконтамінація

Деконтамінація — здійснення заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я населення інфекційних або токсичних агентів на тілі людини або тварини, у продукті або на продукті, готовому для споживання, або на інших предметах, у тому числі на транспортних засобах.

 Про затвердження Правил санітарної охорони території України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Rule, Specification, Typical Form, Declaration, Certificate on August 22, 2011893

Деконтамінація — процес проведення медико-санітарних заходів з метою усунення ХРБ з поверхні тіла людини, в продукті або на продукті, приготовлених для споживання, на інших предметах, включаючи транспортні засоби, які можуть становити ризик для здоров'я населення.on top