Про Національну поліцію
Law of Ukraine on July 2, 2015580-VIII

Верховенство права (All definitions of termin — 2)

Верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави

Find the definition in the text on July 2, 2015

Відсторонення поліцейського від виконання службових обов'язків

Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків є тимчасовим недопущенням поліцейського до виконання обов’язків за займаною посадою

Find the definition in the text on July 2, 2015

Контракт про проходження служби в поліції

Контракт про проходження служби в поліції - це письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої виступає поліція, для визначення правових відносин між сторонами

Find the definition in the text on July 2, 2015

Майно поліції

Майно поліції є державною власністю і належить їй на праві оперативного управління.

Find the definition in the text on July 2, 2015

Національна поліція України (All definitions of termin — 2)

Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Find the definition in the text on July 2, 2015

Національна поліція України (поліція)

Національна поліція України (поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку

Find the definition in the text on November 2, 2018

Поверхнева перевірка

Поверхнева перевірка є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу

Find the definition in the text on July 2, 2015

Поліцейський (All definitions of termin — 2)

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції

Find the definition in the text on July 2, 2015

Поліцейський захід

Поліцейський захід - це дія або комплекс дій превентивного або примусового характеру, що обмежує певні права і свободи людини та застосовується поліцейськими відповідно до закону для забезпечення виконання покладених на поліцію повноважень

Find the definition in the text on July 2, 2015

Служба в поліції

Служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на поліцію повноважень

Find the definition in the text on July 2, 2015

Службова підготовка (All definitions of termin — 2)

Службової підготовки - системи заходів, спрямованих на закріплення та оновлення необхідних знань, умінь та навичок працівника поліції з урахуванням оперативної обстановки, специфіки та профілю його оперативно-службової діяльності

Find the definition in the text on July 2, 2015

Спеціальні засоби (All definitions of termin — 6)

Спеціальні засоби як поліцейські заходи примусу - це сукупність пристроїв, приладів і предметів, спеціально виготовлених, конструктивно призначених і технічно придатних для захисту людей від ураження різними предметами (у тому числі від зброї), тимчасового (відворотного) ураження людини (правопорушника, супротивника), пригнічення чи обмеження волі людини (психологічної чи фізичної) шляхом здійснення впливу на неї чи предмети, що її оточують, з чітким регулюванням підстав і правил застосування таких засобів та службових тварин

Find the definition in the text on July 2, 2015

Фізичний вплив

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників

Find the definition in the text on July 2, 2015


on top