Гарантійне обслуговування

Гарантійне обслуговування полягає у тому, що виробник (продавець, виконавець) протягом гарантійного терміну зобов'язується організувати, якщо це передбачено експлуатаційним документом, роботи із спеціальної установки (підключення) товару чи його складання (далі — введення в експлуатацію) та технічного обслуговування.

Find the definition in the text on February 22, 2011

Гарантійний термін експлуатації (All definitions of termin — 3)

Гарантійний термін експлуатації — термін, протягом якого гарантується використання товару, в тому числі комплектуючих виробів та складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачем правил користування і протягом якого виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов'язання.

Find the definition in the text on February 22, 2011

Гарантійний термін зберігання (All definitions of termin — 2)

Гарантійний термін зберігання — термін, протягом якого споживчі властивості товару не повинні погіршуватися за умови дотримання вимог нормативних документів. Гарантійний термін зберігання обчислюється від дати виготовлення товару і закінчується датою, визначеною виробником.

Find the definition in the text on February 22, 2011

Технічно складні побутові товари (All definitions of termin — 4)

До технічно складних побутових товарів належать непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний термін.

Find the definition in the text on February 22, 2011


on top