List of terms Number: 1 term

Критичні бізнес/операційні процеси об'єкта критичної інфраструктури

Критичні бізнес/операційні процеси об’єкта критичної інфраструктури - процеси організації функціонування об’єктів критичної інфраструктури, реалізація загроз на які призводить до виведення з ладу або порушення функціонування самого об’єкта критичної інфраструктури та відповідно справляє негативний вплив на стан національної безпеки і оборони України, навколишнього природного середовища, заподіює майнову шкоду та/або становить загрозу для суспільства, життя і здоров’я людей; для організації функціонування цього процесу можуть використовуватися декілька інформаційно-телекомунікаційних систем

 Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Requirements, Specification on June 19, 2019518


on top