List of terms Number: 1 term

Реципієнт (одержувач соціальної допомоги)

Реципієнт (одержувач соціальної допомоги) - фізична особа, якій призначена, нарахована та/або здійснена державна виплатаon top