Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

List of terms Number: 1 term

Кут випромінення

Кут випромінення - кут між двома уявними прямими в площині, що проходить через оптичну вісь пучка таким чином, що ці прямі перетинаються в центрі світного тіла лампи та проходять через точки, в яких значення сили світла становить 50 відсотків її осьового значення. При цьому інтенсивність осьового променя є значенням інтенсивності світла, що вимірюється на оптичній осі пучка