List of terms Number: 1 term

Ремонт засобів вимірювальної техніки

Ремонт засобів вимірювальної техніки - це комплекс заходів (операцій) з відновлення їх справності чи працездатності, доведення технічних параметрів до встановлених норм, відновлення ресурсу виробів або їх складових частинon top