List of terms Number: 1 term

Товари Союзу

Товари Союзу означає товари, що підпадають під будь-яку з таких категорій:

(a) товари, що повністю отримані на митній території Союзу та не включають товари, ввезені з країн або територій, які не є частиною митної території Союзу;

(b) товари, переміщувані на митну територію Союзу з країн або територій, які не є частиною такої території, та випущені для вільного обігу;

(c) товари, отримані або вироблені на митній території Союзу виключно із зазначених у пункті (b) товарів або із зазначених у пунктах (а) та (b) товарівon top