List of terms Number: 1 term

Функціональні потужності

Функціональні потужності - наявність персоналу з відповідним освітнім, кваліфікаційним рівнем та матеріально-технічною базою, що відповідають обсягу медичної допомоги, яка надається у БЛІЛ першого та другого рівнівon top