List of terms Number: 1 term

Визнана організація

Визнана організація означає класифікаційне товариство або інший приватний орган, що виконує передбачені статутом завдання від імені адміністрації держави прапора

 Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/16/ЄС від 23 квітня 2009 року про контроль державою порту
Європейський Союз; Directive, International document, Message, List, Regulation, Report, Typical Form, Criteria on April 23, 20092009/16/ЄС


on top