List of terms Number: 1 term

Показник статистичної звітності

Показник статистичної звітності - інформація, яка використовується для кількісної та якісної характеристики економічних явищ і процесів

 Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Resolution of the National Bank of Ukraine; Rule, Typical Form, Registry, Specification, Information, Description on November 13, 2018120


on top