List of terms Number: 1 term

Робоча програма

Робоча програма - документ, яким визначено мету, завдання, об’єкт, методику дослідження, очікувані результати, етапи і терміни виконання роботи (календарний план), галузь упровадження та соціально-економічний ефектon top