List of terms Number: 1 term

Формування НАФ

Формування НАФ - систематичне поповнення НАФ документами, що мають культурну цінність, та вилучення з нього документів, що втратили таку цінність

 Про затвердження Правил роботи архівних установ України
Order of the Ministry of Justice of Ukraine; Rule, Typical Form, Description, Act, List, Card, Registry, Passport, Journal, Order on April 8, 2013656/5


on top