List of terms Number: 1 term

Торгова книга

Торгова книга - активи та зобов'язання банку (як балансові, так і позабалансові), які утримуються з метою торгівлі або хеджування ризиків інших статей торгової книгиon top