List of terms Number: 1 term

Ремонтна карта

Ремонтна карта - місце ремонту покриття, що обмежене прямими лініями, паралельними і перпендикулярними до осі дороги, та захоплює непошкоджене покриття на ширину 3 - 5 сантиметрів

 Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів
Мінрегіон України; Order, Rule, Norms, Coefficients, Requirements, Terms, Passport, Sample on February 14, 201254


on top