List of terms Number: 1 term

Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1

Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 (далі - сертифікат) - документ, який підтверджує статус преференційного походження товару(ів), форма якого наведена у додатках до Угодon top