List of terms Number: 1 term

Радіоінтерфейс

Радіоінтерфейс - сукупність умов застосування радіотехнології, яка визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771)

 Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Technical Regulations, Typical Form, Declaration, Plan, Events, Specification on May 24, 2017355


on top