List of terms Number: 1 term

Сейф тимчасового зберігання цінностей

Сейф тимчасового зберігання цінностей (далі - сейф ТЗЦ) -умонтований в оперативний автотранспорт сейф, що дає змогу зберігати валютні цінності, запаковані в мішки, касети й іншу великогабаритну тару, і має відкриватися на маршруті з його пасажирської частини. На такий сейф має бути сертифікат відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами), який за формою та змістом відповідає вимогам законів України з оцінки відповідності

 Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні
Resolution of the National Bank of Ukraine; Instruction, Typical Form, Requirements, Commission, Blank, Act, Description, Card on March 31, 201729


on top