List of terms Number: 1 term

Кумулятивний коефіцієнт достатності дисконтованих грошових потоків за кредитом під інвестиційний проект

Кумулятивний коефіцієнт достатності дисконтованих грошових потоків за кредитом під інвестиційний проект (Loan Life Coverage Ratio cumulative/LLCRc) - показник, який відображає співвідношення наявної вартості попередньо оцінених майбутніх очікуваних грошових потоків юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект за період часу від звітної дати до дати закінчення дії кредитного договору [дорівнює очікуваному обсягу чистого грошового потоку від операційної діяльності (р. 3195 гр. 4 ф. № 3 або № 3-к прогнозного балансу)], та фактичної суми боргу на звітну дату згідно з умовами договору про надання кредиту під інвестиційний проект. Наявна вартість попередньо оцінених майбутніх очікуваних грошових потоків юридичної особи - боржника за кредитом під інвестиційний проект визначається із застосуванням ефективної ставки відсотка, розрахованої під час первісного визнання кредиту під інвестиційний проект (первісної ефективної ставки відсотка) або під час останньої зміни номінальної процентної ставки (у разі плаваючої процентної ставки)on top