List of terms Number: 4 terms

Борг за активом

Борг за активом - балансова вартість активу без урахування суми сформованого резерву; уцінки за цінними паперами, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки; дисконту та/або премії

 Про затвердження Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Decision, Regulation, Passport, Registry on March 24, 2016388

Борг за активом - балансова вартість активу, визначена згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк) з бухгалтерського обліку, збільшена на суму сформованого за ним резерву, а також збільшена/зменшена на суму дисконту/премії


Борг за активом - балансова вартість активу, визначена згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк) з бухгалтерського обліку, збільшена на суму сформованого за ним резерву, а також збільшена/зменшена на суму дисконту та/або уцінки/премії


Борг за активом - термін уживається в значенні, визначеному в Положенні № 351on top