List of terms Number: 2 terms

Травматизм під час виконання робіт

Травматизм під час виконання робіт - травматизм, який може виникати під час виконання військовослужбовцями робіт, регламентованих діючими нормативними актами з охорони праці


Травматизм під час виконання робіт - травматизм, який може виникати під час виконання військовослужбовцями робіт, регламентованих діючими нормативними актами з охорони праціon top