List of terms Number: 2 terms

Сервіс

Сервіс - ідентифіковане за веб-адресою програмне забезпечення, що здійснює взаємодію інформаційних систем під час обміну даними, необхідними для надання адміністративної послуги в електронному вигляді, і має стандартизовані інтерфейси. Сервіси можуть взаємодіяти один з одним і зі сторонніми додатками за допомогою електронних повідомлень, що базуються на протоколах міжсервісної взаємодії;


Сервіс - сукупність програмно-технічних засобів, що забезпечують оперативне приймання, реєстрацію, передачу, обробку, зберігання, накопичення, використання та обмін інформацією (даними) в електронному вигляді з можливістю відображення даних на інтерактивній мапі, з дотриманням адресності та вимог законодавства про захист персональних даних. Розподіляється на відкриту (без ідентифікації особи) та приватну частини (електронний кабінет)

 Про затвердження Положення про електронний сервіс
Мінприроди України; Order, Regulation on January 23, 201717


on top