List of terms Number: 1 term

Сервер єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС

Сервер ЄЦВТМ - програмно-апаратний комплекс, призначений для централізованого зберігання й обробки інформації, необхідної для забезпечення функціонування ЄЦВТМ.on top