List of terms Number: 5 terms

Робочий день

Робочий день - кожний день тижня, за винятком вихідних, святкових і неробочих днів, встановлених законодавством;


Робочий день - день, у який проводяться операції в банках у країнах -емітентах валют угоди


Робочий день - день, у який проводяться операції в банках у країнах - емітентах валют угоди


Робочий день - день, у який проводяться операції в банках у країнах - емітентах валют угоди


Робочий день означає день, у який платіжна система TARGET2 відкрита для здійснення операційon top