List of terms Number: 1 term

Використання кабельної каналізації електрозв'язку

Використання ККЕ - послуга постачальника з надання замовнику у користування місця у каналі ККЕ на договірних умовах на певний строк;on top