List of terms Number: 1 term

Райони

"Райони" означає, в сукупності, будь-яку регіональну державну адміністрацію або відповідний орган місцевого самоврядування, що здійснює територіальну або адміністративну юрисдикцію по відношенню до будь-якого конкретного виду Проектної діяльності в Частині 1 Проекту, погодженої між Позичальником і Банком; а "Район" означає, окремо, будь-який з районів.on top