List of terms Number: 1 term

Політики Банку щодо запобіжних заходів

"Політики Банку щодо запобіжних заходів" - це операційні політики і процедури Банку, викладені в операційному посібнику і визначаються як ОР/ВР 4.01, 4.04, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.36, 4.37, 7.50 та 7.60, відповідно до публікації зазначеного посібника за посиланням www.WorldBank.org/opmanual.on top