Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

List of terms Number: 1 term

Показники ефективності

Показники ефективності - визначаються як відношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості у грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту)