List of terms Number: 1 term

Радіоактивний матеріал природного походження

Радіоактивний матеріал природного походження - матеріал, у складі якого присутні радіонукліди природного походження, концентрація яких перевищує рівні, встановлені Державними гігієнічними нормативами ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», уведеними у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 року № 62 (далі - НРБУ-97), та рівні звільнення від регулюючого контролю, встановлені нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпекиon top