List of terms Number: 2 terms

Покажчик

Покажчик - архівний довідник, що містить систематизований перелік об’єктів чи явищ, згадуваних в архівних документах, із зазначенням їх пошукових даних

 Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
Order of the Ministry of Justice of Ukraine; Rule, Journal, Typical Form, Report, Specification, Card, Procedure, Act, Description, Causa, Order, Statement, List, Registry, Passport, Reference, Sample, Excerpt, Plan on June 18, 20151000/5

Покажчик - архівний довідник, що містить систематизований перелік об'єктів чи явищ, згадуваних в архівних документах, із зазначенням їх пошукових даних

 Про затвердження Інструкції з діловодства в Державній судовій адміністрації України
ДСА України; Order, Instruction, Requirements, Typical Form, Specification, Index, Journal, Report, Act, Card, Procedure, Description, Causa, Order, Statement, Registry, Passport, Reference, Plan on October 19, 2017980


on top