List of terms Number: 1 term

Радник з продажу пакетів акцій банків

Радником з продажу пакетів акцій банків може бути інвестиційний банк, міжнародна юридична компанія або їх об'єднання, які відповідають таким кваліфікаційним критеріям:

1) наявність не менш як двадцятирічного досвіду надання консультацій урядам держав у сфері продажу державних банків або банків з державною часткою та успішного супроводження відповідних договорів, зокрема не менш як п'ятирічного досвіду виконання такої роботи в державах Центральної і Східної Європи та інших державах з перехідною економікою;

2) наявність представництв, розташованих в Україні та щонайменш як в шести державах Європейського Союзу;

3) відсутність кредиторських вимог до банків;

4) відсутність зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами банків, кредиторами та/або боржниками банків протягом останніх двох років;

5) відсутність зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їх рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україніon top