List of terms Number: 4 terms

Функція безпеки

Функція безпеки — специфічна конкретна мета і дії, що забезпечують її досягнення та спрямовані на запобігання аваріям або обмеження їх наслідків.


Функція безпеки — специфічна конкретна мета і дії, що забезпечують її досягнення та спрямовані на запобігання аваріям або обмеження їх наслідків.


Функція безпеки — конкретна мета, яка повинна бути досягнута для забезпечення безпеки.

 Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій
Держатомрегулювання України; Order, Regulation, Classification on November 19, 2007162

Функція безпеки — конкретна мета, з якою створюється система бар'єрів для забезпечення цілей безпеки при захороненні РАВ. Бар'єр може виконувати кілька функцій (утримування радіонуклідів, захист від іонізуючого випромінювання, перешкоджання ненавмисному вторгненню тощо), які визначаються певними характеристиками бар'єра та/або фізико-хімічними процесами.on top