List of terms Number: 1 term

Функціональний аналог

Функціональний аналог — нерухоме майно, яке за своїми функціональними (споживчими) характеристиками може бути визнане подібним майном до об'єкта оцінки.

 Про затвердження Національного стандарту N 2 "Оцінка нерухомого майна"
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Standard on October 28, 20041442


on top