List of terms Number: 1 term

Функціональна підсистема Мінпаливенерго Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Функціональна підсистема Мінпаливенерго Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (далі — функціональна підсистема) — складова частина Єдиної державної системи, створюється на базі Мінпаливенерго, включає в себе регіональні та місцеві структурні підрозділи підпорядкованих підприємств, установ та організацій з відповідними силами і засобами, які здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і дозвілля, зменшення матеріальних втрат.on top