List of terms Number: 1 term

Функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру

Функціональна підсистема єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (далі — функціональна підсистема) — складова частина єдиної державної системи, створюється на базі Державного департаменту ветеринарної медицини, Центральної державної станції родючості грунтів і захисту рослин "Центрдержагрозахист", Головної державної інспекції з карантину рослин, включає їх регіональні та місцеві структурні підрозділи, підпорядковані державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за забезпеченням ветеринарно-санітарної безпеки продуктів тваринництва, охорони довкілля та епізоотичного благополуччя, за розвитком хвороб рослин та шкідників, за охороною території країни від занесення та самостійного проникнення з-за кордону або з карантинної зони підкарантинних матеріалів та об'єктів, організовують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження (далі — надзвичайні ситуації) і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення, тварин, зменшення матеріальних утрат.on top